NOVINKA!!!

Časopis zdarma !
Kontakt
Potrebujete
poradiť?
Kontakt

Revitalizácia átria pri ORL – DFN Košice

09. 09. 2015      |
Požiadavkou zadávateľa bolo revitalizovať existujúcu zeleň, vytvoriť priestor pre pobyt detských pacientov ORL a ich návštevníkov použitím spevnených plôch, lavičiek a prvkov detského ihriska. Základom koncepcie je rešpektovanie, ale aj využitie terénnych, priestorových, prírodných a prevádzkových daností átria. Od vstupu vedie dláždený chodník miernymi krivkami centrálne po dĺžke átria, ktorý spojí všetky prvky detského ihriska. Dominantou v priestore je prístrešok v modernom štýle, ktorý korešponduje sviežou farebnosťou obnovenej fasády. Prístrešok svojim designom nezaťažuje úzky priestor, je vzdušný a hravý. Tienenie lavičiek zabezpečuje membránová plachta špeciálnou lakovou úpravou, materiál a konštrukcia sú vhodné na celoročné užívanie. Lavičky a smetné koše sú umiestnené tak, aby neprekážali v kosení trávy. Prvky detského ihriska sú umiestnené na bezpečnostnom povrchu.
 
"Boli sme veľmi spokojní so spoluprácou. Myslím si, že sme vytvorili pekný priestor pre deti v nemocnici." - projekt revitalizácie átria pri ORL- DFN Košice
McDonald´ s, Anna Majorová
 
 

Časopis zdarma !

Čo je u nás nové

Prinášame Vám aktuálne inormácie zo Záhradného centra